Zeměpis - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Zeměpis

O studiu > Výuka předmětů

Výuka na obchodní akademii
Na obchodní akademii se vyučuje Hospodářský zeměpis s dotací 3 hodin za celé studium ( 2 hodiny v 1. ročníku a 1 hodina ve 2. ročníku). V prvním ročníku se žáci seznamují se světovými ekonomickými centry a jejich hlavními zájmovými sférami (evropské, asijské a americké centrum ). V rámci evropského centra se probírá podrobněji Česká republika z hlediska ekonomického. Obsahem učiva druhého ročníku jsou sociální problémy lidstva, světová ekonomika a politika s dopadem na integrační vazby a nové trendy ve světě. Důležitým aspektem geografie je práce s atlasem, orientace na mapě. Žáci vypracovávají individuálně nebo ve skupinách projekty na zadané téma formou počítačové prezentace.

Výuka na ekonomickém lyceu
Na ekonomickém lyceu se vyučuje předmět Zeměpis s dotací 4 hodin za celé studium ( 2 hodiny v 1. ročníku, po jedné hodině ve 2. a 3. ročníku). Žáci ekonomického lycea se seznamují se Zemí jako vesmírným tělesem, učivo je rozšířeno o fyzickou geografii světa, zaměřeno na jednotlivé světadíly a to nejen z hlediska geografického, demografického, ale také z hlediska ekonomického a politického. Obsah učiva 2. a 3. ročníku je totožný jako na obchodní akademii. Pouze geografie České republiky se probírá podrobněji se zaměřením na Moravskoslezský kraj.

Motivace k výuce
Motivace k výuce je posilována používáním interaktivní tabule ve výuce a zapojováním žáků do soutěží (zeměpisná olympiáda).
Každoročně se žáci naší školy účastní projektu „ Svět kolem nás", kde formou přednášky a filmové projekce se seznámí podrobněji s méně dostupnými místy na naší planetě (např. Amazonka v rytmu samby, Austrálie - tajemství rudého kontinentu, Mexiko, … ).
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah