Zaměstnanci školy - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Zaměstnanci školy

O škole
Vedení školy:

  • Ing. Ivana Nováková, ředitelka školy
  • Ing. Ivana Fryčová, statutární zástupkyně ŘŠ
  • Mgr. Beáta Hupka, zástupkyně ŘŠ pro polské národ. školství

Sekretariát a správa školy:

  • Bc. Ivona Třinecká, ekonomka
  • Lenka Kročková, personalistka
  • Ing. Alice Adásková
   ,
   správce počítačové sítě,
   Bakalářů, Office 365
  • Ing. Marian Janik, správce prostředí Moodle
  • Roman Víšek, školník

e-mail ve tvaru: první písmeno jména . příjmení @ oact . cz
(například: Jiří Novák j.novak@oact.cz)

Pedagogický sbor:

  • Ing. Alice Adásková, odborné ekonomické předměty
  • Mgr. Eva Finkeová, ruský jazyk, společenské vědy
  • Ing. Ivana Fryčová, odborné ekonomické předměty
  • Ing. Danuta Gorná, odborné ekonomické předměty, anglický jazyk
  • Mgr. Ivana Heczková, matematika, chemie, základy přírodních věd
  • Mgr. Beáta Hupka, německý jazyk, polský jazyk
  • PaedDr. Monika Janásková, matematika, chemie, základy přírodních věd, fyzika
  • Mgr. Silvie Jančik, společenské vědy, český jazyk, PEK
  • Ing. Marian Janik, informační technologie
  • Mgr. et Bc. Jana Kantorová, anglický jazyk, ekonomika
  • Mgr. Marcela Kičmerová, matematika, biologie
  • Mgr. Jarmila Kiszová, český jazyk, německý jazyk
  • Ing. Ilona Klusová, odborné ekonomické předměty
  • Ing. Jana Kozielová, odborné ekonomické předměty, informační technologie
  • Mgr. Barbara Kramarčiková, tělesná výchova, zeměpis
  • Mgr. Marek Laciok, anglický jazyk, ruský jazyk
  • Ing. Markéta Mrózková, odborné ekonomické předměty
  • Ing. Ivana Nováková, odborné ekonomické předměty
  • Ing. Petra Otipková, odborné ekonomické předměty, anglický jazyk
  • Ing. Uršula Recmaniková, odborné ekonomické předměty
  • Ing. Martina Rothová, informační technologie, základy přírodních věd
  • Bc. Andrea Rzymanková, dějepis
  • Mgr. Lenka Schajerová, německý jazyk, český jazyk
  • Mgr. Jana Sikorová, tělesná výchova
  • Ing. Renata Świderová, odborné ekonomické předměty
  • Bc. Marek Teper, anglický jazyk
  • Mgr. Monika Tomiczková, anglický jazyk
  • Mgr. Lucie Wygrysová, český jazyk, společenské vědy
  • Mgr. Ondřej Zwierzyna, tělesná výchova, informatika

Výchovný poradce: Ing. Ivana Nováková
Metodik prevence: Mgr. Silvie Jančik
Koordinátor ŠVP: Ing. Ivana Fryčová
ICT koordinátor: PaedDr. Monika Janásková
Koordinátor EVVO: Ing. Martina Rothová
Preventista BOZP a PO: Roman Víšek
Zdravotník: Mgr. Ivana Heczková

Třídní učitelé:
 • 1.A - Ing. Martina Rothová
 • 1.B - Mgr. Ondřej Zwierzyna
 • 1.C - Ing. Danuta Gorná
 • 2.A - Ing. Jana Kozielová
 • 2.B - Ing. Markéta Mrózková
 • 2.C - Mgr. Silvie Jančik
 • 3.A - Mgr. et Bc. Jana Kantorová
 • 3.B - Ing. Petra Otipková
 • 3.C - Mgr. Beáta Hupka
 • 4.A - Mgr. Ivana Heczková
 • 4.B - Mgr. Eva Finkeová
 • 4.C - Ing. Renata Świderová
Správce české žákovské knihovny: Mgr. Lucie Wygrysová
Správce polské žákovské knihovny: Mgr. Beáta Hupka

Předsedové předmětových komisí a sekcí:
 • PK mateřských jazyků: Mgr. Jarmila Kiszová
  • sekce českého jazyka: Mgr. Jarmila Kiszová
  • sekce polského jazyka: Mgr. Beáta Hupka
 • PK cizích jazyků: Mgr. et Bc. Jana Kantorová
  • sekce anglického jazyka: Mgr. et Bc. Jana Kantorová
  • sekce německého jazyka: Mgr. Lenka Schajerová
  • sekce ruského jazyka: Mgr. Eva Finkeová
 • PK odborných ekonomických předmětů: Ing. Jana Kozielová
  • sekce Účetnictví: Ing. Petra Otipková
  • sekce EKO: Ing. Renata Świderová
  • sekce FIF: Ing. Markéta Mrózková
  • sekce INT: Ing. Jana Kozielová
  • sekce PEK: Ing. Uršula Recmaniková
 • PK přírodních věd: PaedDr. Monika Janásková
 • PK společenských věd: Mgr. Silvie Jančik
 • PK tělesné výchovy: Mgr. Jana Sikorová

Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah