Výchovný poradce - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Výchovný poradce

O studiu

Ing. Ivana Nováková

Konzultační hodiny:
  • úterý 13:30 - 15:30
  • středa  13:30 - 15:30
  • o přestávkách nebo po vzájemné domluvě mimo konzultační hodiny

Pro časově náročnější pohovory si žáci i rodiče mohou dohodnout termín dopředu. Kontakt:
  • telefon - 558 712 649 nebo 606 450 459
  • e-mail - i.novakova@oact.cz

Těžiště práce výchovného poradce
  • Poradenské služby zaměřené na výběr a volbu dalšího studia po maturitě
Tato činnost se soustřeďuje na žáky předmaturitních a maturitních tříd, konzultace mohou využít i žáci nižších tříd. Každý žák maturitní třídy se může informovat o možnosti dalšího studia s ohledem na zájmy, budoucí uplatnění a prospěch. Výchovný poradce poskytuje žákům informace o správném vyplnění přihlášky k pomaturitnímu studiu.

  • Řešení studijních a výchovných problémů žáků
S žádostí o radu nebo pomoc se na výchovného poradce mohou obracet žáci se studijními potížemi, osobními problémy v kolektivu třídy nebo v tíživých osobních situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Rovněž vyučující nebo třídní učitelé dávají výchovnému poradci podněty. Pokud řešení situací přesahuje kompetence nebo odbornou způsobilost výchovného poradce, škola sjedná pomoc na odborných pracovištích a v institucích.

  • Informace o nabídkách studijních možností vysokých škol a vyšších odborných škol
Studentům jsou pravidelně předávány písemné materiály o nabídce studijních oborů na VŠ a VOŠ, každoročně mohou žáci navštívit veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně. Na informační nástěnce výchovné poradkyně žáci najdou širokou nabídku vzdělávacích a přípravných kurzů před vysokoškolským studiem nebo prázdninových táborů a soustředění pro zájemce o získání odborných znalostí (matematika, cizí jazyky…). Každoročně nabízíme žákům maturitních tříd testování znalostí v různých projektech, aby ještě včas mohli zhodnotit a upravit své vyhlídky na úspěch u maturity a přijímacích zkoušek na vysoké školy.

  • Informace o studijní nabídce pro žáky základních škol a jejich rodiče
Rodiče žáků 9. tříd základních škol, kteří uvažují o studiu na naší škole, se mohou na výchovného poradce kdykoli obrátit. Podrobné informace rodiče získají formou individuální konzultace nebo mohou využít Dnů otevřených dveří.

Poradenství je poskytováno podle vyhlášky č. 72/2005 Sb.Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah