Účetnictví - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Účetnictví

O studiu > Výuka předmětů
Předmět Účetnictví a Účetnictví na počítači jsou stěžejními odbornými předměty na naší škole. Žáci v hodinách řeší konkrétní účetní operace, poznávají pracovní náplň profese účetní, seznamují se a poznávají charakteristické znaky této práce. V průběhu studia (2. – 4. ročník) tak postupně řeší problematiku účtování od založení společnosti až po rozdělení výsledku hospodaření.

Na praktických příkladech podle účetních dokladů účtují jednotlivé hospodářské operace z oblasti finančního majetku, zúčtovacích vztahů, zásob, dlouhodobého majetku, pohledávek a závazků, nákladů a výnosů. Transformují výsledek hospodaření na základ daně z příjmu a vypočítávají daně. Účtují ručně i na počítači v syntetické a analytické evidenci, vystavují a likvidují potřebné doklady.

Absolventi vykonávají ústní maturitní zkoušku z předmětu Účetnictví (OA povinně, EL volitelně). Tento předmět je také součástí praktické zkoušky z odborných předmětů (u obou oborů).
Má-li žák problémy s pochopením učiva, může docházet na individuální konzultace. Ve 2. pololetí školního roku probíhají konzultace z UPC pro přípravu žáků 4. ročníků k praktické maturitní zkoušce.

Škola pravidelně sleduje úroveň znalostí žáků formou srovnávacích testů. Testování žáků probíhá ve 3. a 4. ročníku.

Pro výborné žáky škola zajišťuje účast na soutěžích, např. D.U.E.L. (daně, účetnictví, ekonomika a legislativa) na EKF VŠB-TU Ostrava.

O naše absolventy je zájem jak z firem na pozici „ účetní ", tak i z řad účetních společností.

Účetnictví na počítači probíhá v programu Abra Gen.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah