Tělesná výchova - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Tělesná výchova

O studiu > Výuka předmětů
Tělesná výchova je součástí učebního plánu naší školy. Je vnímána různými způsoby a je jí přikládána více, či méně důležitá úloha při přípravě našich studentů pro život. Není náhodou, že v nových učebních plánech se stává hlavním článkem celého komplexu činností, který nese název „Výchova ke zdraví".

K naplnění obsahu této výchovy již spějeme několik posledních let. Vždyť cílem naší školy není jen bezchybná profesionální a studijní příprava absolventů, ale také vědomostní a praktický základ, který každému umožní dobře pracovat, studovat a při tom si zachovat dokonalé zdraví. Představuje to umět čelit stresu, znát kompenzační cvičení pohybového aparátu, dokázat předejít oslabení kardiovaskulárního systému, stejně jako zvládnout včas rozvíjející se oslabení a mnoho dalších vědomostí a dovedností, kterými si naši absolventi udrží zdraví po celý svůj život.

Soutěže a sportovní kurzy

Dvě hodiny týdně jsou k plnění tak náročného obsahu žalostně málo. Proto z podnětu vedení školy a za tolerance pedagogického sboru vytváříme podmínky pro sportování v rámci soutěží.
Obsazujeme soutěže, které jsou součásti celoročního sportovního klání „O pohár starosty města". Naše škola dosahuje velmi dobrých výsledků a umísťuje se v konkurenci ostatních SŠ na předních místech.
  • Atletika „Corny"
  • Netradiční sporty
  • Basketbal
  • Florbal
  • Odbíjená
  • Silový čtyřboj
  • Sálová kopaná
  • Ringo

Pořádáme pro naše studenty i školní kola sportovních soutěží:
  • Florbal
  • Sálová kopaná
  • Mezitřídní volejbal
  • Pódiové skladby

Aktuální informace o tělesné výchově a sportovních soutěžích na Obchodní akademie naleznete na: Google disku.
(https://drive.google.com/drive/folders/1HbA-kocZVLSyfSvwrDwsNt4uhVoC65de?usp=sharing)

Žáci naší školy mohou ve volných hodinách využívat posilovnu, hrát stolní tenis aj.

Sportovní kurzy jsou nezbytnou součástí výuky tělesné výchovy. Každoročně pořádáme:
  • lyžařský kurz pro žáky 1. ročníků
  • turistický kurz pro žáky 3. ročníků

Radost z pohybu je přece samozřejmý projev šťastného a harmonického studentského života. A kdo by nechtěl mít ve škole zdravé a spokojené žáky?

Sport na naší škole žije!
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah