Státní zkouška z psaní na PC - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Státní zkouška z psaní na PC

O studiu > Další vzdělávání studentů

Požadavky pro úspěšné složení zkoušky:

  • z psaní na klávesnici základní: psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů) a podle dispozic vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní dopis a tabulku, a to bez podstatné odchylky od dispozic a s maximálně dvěma hrubými chybami v každé z písemností. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • ze psaní na klávesnici se zvýšenou rychlostí: psát při dvou desetiminutových opisech rychlostí nejméně 300 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • z psaní na klávesnici mistrovské: psát při dvou dvacetiminutových opisech rychlostí nejméně 400 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů). Písemnosti uchazeč nezpracovává, pokud předloží vysvědčení ze základní státní zkoušky. Hodnotí se práce odevzdaná na papíře.
  • ze zpracování textu na počítači: provádět základní operace v textovém editoru, správně interpretovat korekturní značky a na jejich základě opravit v textovém editoru předložený text, orientovat se v gramatice spisovné češtiny, psát rychlostí alespoň 6 000 čistých úhozů za 30 minut při penalizaci 50 úhozů za každou chybu, dosáhnout minimálně 6 000 bodů.

Uchazeči obdrží vysvědčení popř. certifikát, které mají neomezenou platnost.

Zkušební období
  • jarní (duben až červen)
  • zimní (listopad až únor)

Státní zkoušce se uchazeči mohou podrobit přímo v NÚV (Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10) nebo prostřednictvím školy (minimální počet účastníků je 8).

Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah