Společenské vědy - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Společenské vědy

O studiu > Výuka předmětů

Cíl a obsah společenských věd

V průběhu čtyřletého studia se žáci postupně seznamují se základy jednotlivých společenských věd, do kterých spadají: dějepis, psychologie, sociologie, politologie, filozofie, dějiny umění, dějiny evropské integrace a volitelný společenskovědní seminář.

Cílem je posílit občanskou odpovědnost pro život v demokratické společnosti, schopnosti mezilidské komunikace, stejně tak i rozvíjet vědomí osobní, národní, evropské a globální totožnosti a dále posilovat znalosti a dodržování společenských a regionálních tradic, zvyků.

Žáky vedeme k respektování identity jiných lidí, jejich života a lidských práv. Vychováváme žáky k tomu, aby se oprostili od xenofobie, rasismu, nacionalismu a jiné nesnášenlivosti.

Výuka dějepisu
Učební předmět dějepis poskytuje studentům obchodní akademie v rámci dané hodinové dotace nejzákladnější přehled o světových a českých dějinách. Ve třetím ročníku se studenti věnují pouze dějinám dvacátého století. Využívají materiály připravené v e-learningu a server www.moderni-dejiny.cz.
Studenti ekonomického lycea se věnují dějinám obšírněji. Předmět mají celkem tři roky po dvou hodinách týdně. Mohou z předmětu rovněž složit maturitní zkoušku. Vyšší hodinová dotace umožňuje studentům jak připravovat referáty ve formě powerpointových prezentací, tak se učit hovořit na dané téma před ostatními a připravovat práci na základě více zdrojů. K výuce dějin 20. století využívají studenti rovněž server moderni-dejiny.cz.

Pravidelné akce
V průběhu roku se žáci účastní vědomostních soutěží dle aktuální nabídky, dále pořádáme různé exkurze, např.:
    • exkurze do archeoparku Podobora v Chotěbuzi
    • vlastivědně-historická exkurze do Olomouce
    • třídenní výchovně vzdělávací exkurze do Prahy a Terezína
    • exkurze do Osvětimi a Krakova

Výchovně vzdělávací exkurze do Osvětimi a Krakova
Na jaře každoročně se zájemci z řad žáků 2. ročníků organizujeme exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi. Tato exkurze určitým způsobem připravuje žáky na 3denní seminář v Praze a Terezíně organizovaný pro žáky 3. ročníků. Během dne si žáci prohlédnou KT v Osvětimi a také tzv. rodinný tábor v Osvětimi-Březince. Po náročné prohlídce se žáci ještě podívají do historického centra Krakova.

Výchovně-vzdělávací exkurze do Prahy a Terezína
Naše škola již po mnoho let vyjíždí na 3 dny do Prahy a Terezína. Akce je určena pro žáky 3. ročníků a navazuje na cíle stanovené pro výuku společenských věd, tematicky je zaměřená na holocaust a osudy Židů před a během 2. světové války. Tato exkurze je sice velmi náročná (a to fyzicky i psychicky), ale studenty velmi kladně hodnocena. To, co studenti během tří dnů zažijí, nelze popsat pár slovy, to je potřeba prožít. Informace, které zde získají, obrázky, které vidí, příběhy, které slyší, to nenahradí žádné povídání. Atmosféru ještě umocňuje fakt, že jsme vždy ubytováni přímo v centru bývalého ghetta. Ač téma smutné, děsivé a lidsky nepochopitelné, pro nás naprosto nezapomenutelné. Úroveň seminářů je každoročně velmi vysoká, projekty studentů výborné a lektory Památníku Terezín hodnoceny jako nadstandardní a velmi propracované.
  
Navíc jsou v rámci všech předmětů spadajících do sekce společenských věd dle aktuální nabídky a možností organizovány nejrůznější besedy, přednášky, workshopy, soutěže a jiné aktivity.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah