Školská rada - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Školská rada

O škole

Vznik školské rady
Rada Moravskoslezského kraje vydala na základě svého usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovací listinu školské rady čj. ŠR/081/2005 při střední škole, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace.
Školská rada je zřízena od 1. září 2005, má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

K 1. září 2020 má školská rada následující složení:

Členové školské rady jmenováni radou kraje:
p. Dagmar Ciasnochová
p. Tomáš Macura

Členové školské rady zvoleni pedagogickými pracovníky školy:
PaedDr. Monika Janásková
Mgr. Ivana Heczková

Členové školské rady zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
Věra Riedelová
Barbora Heczková (žákyně4.A)
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah