Školní časopis - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Školní časopis

O studentech

MATES   M- multi  A- atraktivní T- trochu  E ekonomický   S – (s!)zpravodaj
Školní časopis, který vznikl v r. 1995 na základě studentské iniciativy a recese v hodinách mateřského jazyka, původně jako součást mediální prezentace předmětu fiktivní firmy.
Nejdříve vycházel jako občasník, dvouměsíčník a v posledních 2 letech vychází jako měsíčník v tištěné barevné i černobílé verzi. v plném znění je čtenářům zpřístupněn i v elektronické podobě na webu školy.
Studentské týmy redakční rady jeho prostřednictvím sdělují čtenářům vše, co považují za důležité, tzn. zajímavé čtení, informace i zábavu. Přispívají do něj zajímavými články, různými rozhovory, básničkami, úvahami, kvízy i kresbami nejen žáci, ale i učitelé. Na stránkách časopisu mohou čtenáři najít články ze života naší školy, ale i různé zajímavosti a postřehy týkající se nejrůznějších oblastí společenského života. Seznamují nás s tím, co je zajímá, jaké mají záliby, jakých úspěchů dosáhli.

Asociace středoškolských klubů České republiky pořádá každoročně celorepubliková soutěž školních časopisů. Je otevřená pro všechny žáky a studenty, kteří je vydávají v podobě periodik v tištěné nebo elektronické podobě. k posouzení úrovně školních tiskovin jsou přizváni zástupci z řad novinářů i teoretiků žurnalistiky.
Do soutěže o nejlepší školní časopis Moravskoslezského kraje roku 2018/19 jsme se přihlásili podruhé. Jednotlivé redakce sbírají v každé kategorii body za obsah, grafiku a titulní stranu. Školní časopis MATES si od loňska o 2 příčky polepšil a v kategorii středních škol Moravskoslezského kraje obsadil krásné 5. místo. z ocenění máme velkou radost zvláště proto, že k němu přibylo i nádherné 1. místo za nejlepší titulní stranu ve stejné kategorii.


Školní rok 2019/20
Ukázky ze starších ročníků:
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah