Odborná praxe - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Odborná praxe

O studiu
Odborná praxe žáků je realizována na základě uzavřených Smluv o odborné praxi mezi Obchodní akademií Český Těšín a podniky, institucemi a úřady v regionu. Škola se snaží udržovat kontakty s významnými firmami v regionu.

Vazba s reálným pracovním prostředím přispívá k neustálé aktualizaci vyučovacího procesu dle požadavků praxe.

Odborná praxe dává žákům možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v reálném prostředí, vyzkoušet si své komunikační a organizační schopnosti, prokázat užitečnost svých dovedností.

Před nástupem na odbornou praxi jsou studenti poučeni o chování v průběhu praxe a o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. V průběhu praxe probíhá kontrola vyučujícími, zda pracovní činnost žáků odpovídá smluvně dohodnutým pravidlům. Po celou dobu praxe si žáci vedou pracovní listy a sbírají podklady k vypracování zprávy z odborné praxe. Ve zprávě hodnotí klady i zápory mnohdy prvního kontaktu se zaměstnavateli. Po vyhodnocení studentských zpráv lze konstatovat, že v očích studentů jednoznačně převládají klady nad zápory.
Škola si vždy vyžádá hodnocení našich žáků pracovníky v podnicích. Tato hodnocení bývají příznivá. Velmi pozitivně zaměstnavatelé oceňují pracovitost, zodpovědnost a snahu vyhovět potřebám na pracovišti. Chování našich žáků bývá hodnoceno jako vzorné a bezproblémové.

Od školního roku 2020/21 vykonávají praxi všichni žáci 3. ročníků oboru Obchodní akademie i oboru Ekonomické lyceum.

V současné době aktualizujeme seznam firem, ve kterých bude probíhat praxe. Díky protikoronavirovým opatřením neproběhne praxe v podzimním termínu, realizaci plánujeme na jaro 2021. Všem firmám, ve kterých se uskuteční odborná praxe, děkujeme za ochotu a vstřícnost.


Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah