Ochrana osobních údajů - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Ochrana osobních údajů

O škole

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace se sídlem Sokola-Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín, IČO: 60337320 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje:

 
 
Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním:

      
Svá práva vůči správci uplatňuje cestou pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo ve škole.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
byl jmenován zřizovatelem:

společnost Jobman s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10
  • doručovací / komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
  • telefon: +420 910 120 377
  • e-mail: dpo@dpohotline.cz
  • datová schránka: tkyd8fz
 

Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah