Informační technologie - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Informační technologie

O studiu > Výuka předmětů
Informační technologie dostupné pro všechny

Informační technologie se vyučují v odborných učebnách, kde každý žák pracuje na počítači samostatně. Ve škole je 6 odborných učeben, které jsou vybaveny počítači pro samostatnou práci studentů, 1 učitelským počítačem a dataprojektorem. Předmět informační technologie mají žáci všechny čtyři roky studia.

A co všechno se naši žáci naučí?

  • MOODLE - přístup žáků z domova
V 1. ročníku je každý žák seznámen s prostředím MOODLE. V tomto prostředí učitelé žákům poskytují různé materiály nejen pro hodiny informatiky, ale také pro další předměty. Žáci se tak k těmto výukovým materiálům mohou dostat z kteréhokoliv počítače připojeného na internet a pracovat dle instrukcí vyučujícího (elektronické vzdělávání).
  • GOOGLE - týmová práce žáků
Pro týmovou práci je dobré používat prostředek, který umožní v jednom momentě zapisovat více lidem do jednoho souboru. A tím je prostředí GOOGLE, kde se každý žák učí pracovat se sdílenými dokumenty. Tato spolupráce je pak využívána v jiných předmětech při tvorbě referátů nebo i celých projektů. Nedílnou součástí je práce i s dalšími prostředky Googlu.
  • GRAFIKA - krása k počítačům patří
Naše žáky seznamujeme s grafikou a se vším, co s ní souvisí. Žáci se učí malovat a kreslit na počítači, upravovat fotografie, vytvářet koláže, fotomontáže, plakáty, vizitky. Tím získávají estetické cítění nejen pro tvorbu grafických objektů, ale i pro tvorbu a úpravu dokumentů v programech MS Office. Prostě krása a design k počítačům patří.
  • MS Office - vyšší úroveň
Ekonom bez znalostí MS Office není ekonom. Proto podstatnou částí výuky je vyšší úroveň práce s programy Word, Excel, Access a PowerPoint. Žáci se učí efektivně využít funkce textového editoru MS Word a profesionálně upravovat delší textové dokumenty (MS Word - wordprocessing). V tabulkovém procesoru Excel umí vhodně použít vzorce a funkce, zobrazit data v grafech a také vybrat požadovaná data v seznamech. V programu MS Access pracují s databází, filtrují data a vytvářejí seznamy, formuláře a sestavy, a tím se učí základní filozofii většiny informačních systémů ve firmách. Nedílnou součástí výuky je tvorba prezentačního souboru (MS PowerPoint) a jeho verbální prezentace.
Všichni žáci mají po dobu studia na naší škole k dispozici plnou verzi Office 365, přístupnou z jakéhokoliv počítače připojeného na internet.
Ve 4. ročníku žáci propojují veškeré nabyté znalosti v souvislých příkladech za použití všech programů MS Office a připravují se na praktickou maturitu.
Zajímavosti v oblasti ICT na naší škole:

  • Certifikát ECDL
V hodinách informačních technologií jsou naši žáci připravováni na vyšší úroveň MS Office. Z tohoto důvodu mohou bez obav absolvovat zkoušky a získat tak digitální kvalifikaci podle mezinárodních standardů.
  • Vynikající výsledky
Naši žáci mají velmi dobré výsledky v soutěžích v oblasti ICT.
  • Před vyučováním
Pokud žák nemá k dispozici počítač doma, může přijít do školy i před vyučováním od 7:00 ráno. V počítačové učebně je zajištěn odborný dozor.
  • WIFI
Škola má pro žáky k dispozici wifi připojení.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah