Harmonogram školního roku - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Harmonogram školního roku

O studiu
Období školního vyučování, prázdniny
1.9.2021zahájení školního roku
31.1.2022ukončení vyučování v 1. pololetí
30.6.2022ukončení vyučování v 2. pololetí
27.10. a 29.10.2021podzimní prázdniny
23.12.2021 - 2.1.2022vánoční prázdniny, vyučování začne v pondělí 3.1.2022
4.2.2022pololetní prázdniny
7.3. - 13.3.2022jarní prázdniny
14.4.2022velikonoční prázdniny
1.7. - 31.8.2022hlavní prázdniny
Třídní schůzky
září 2021třídní schůzky 4.ročníků - on-line
23.11.2021třídní schůzky v 16:30, zhodnocení 1.čtvrtletí
19.4.2022třídní schůzky v 16:30, zhodnocení 3.čtvrtletí
Uzávěrka klasifikace, hodnotící a klasifikační porady
23.11.2021hodnotící porada za 1.čtvrtletí
17.1.2022uzávěrka klasifikace za 1.pololetí
18.1.2022klasifikační porada za 1.pololetí
19.4.2022
hodnotící porada za 3.čtvrtletí
17.6.2022
uzávěrka klasifikace za 2.pololetí
21.6.2022
klasifikační porada za 2.pololetí
30.6.2022závěrečná porada
Maturitní zkoušky

1. - 2.9.2021podzimní zkušební období (didaktické testy)
3.9.2021praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
6.9.2021podzimní termín ústní maturitní zkoušky
7.4.2022písemná maturitní zkouška z polského jazyka
11.4.2022písemná maturitní zkouška z cizích jazyků (ANJ, NEJ, RUJ)
28.4.2022praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
2. - 4.5.2022jarní zkušební období (didaktické testy)
16. - 27.5.2022ústní maturitní zkoušky
Odborná praxe žáků 3. ročníků
dle epidemické situace
Další akce

2. - 4.9.2021adaptační kurzy 1.ročníků
?sportovní kurzy (lyžařský kurz pro 1. ročníky, turistický kurz pro 3. ročníky) - dle epidemické situace
duben 2022školní kolo soutěže EBG
červen 2022školní výlety
Prezence školy na veřejnosti
9.12.2021Den otevřených dveří, 8:00 - 16:00
20.1.2022Den otevřených dveří, 12:00 - 17:00
Další kulturní a sportovní akce, soutěže, exkurze budou oznamovány v měsíčních plánech.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah