Fiktivní firma - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Fiktivní firma

O studiu > Výuka předmětů
Popis předmětu Fiktivní firma

Předmět Fiktivní firma je odborným předmětem vyučovaným v 3. ročnících oboru obchodní akademie. Je založen na skupinové výuce a práci v týmech.

Hlavním cílem tohoto předmětu je propojit teoretické znalosti z odborných předmětů s praxí, rozvíjet u žáků kreativitu, podnikavost a schopnost týmové spolupráce a lépe je tak připravit na jejich budoucí povolání – ať už ve sféře výrobní, obchodní, poskytování služeb či státní sféře.

Výuka je rozdělena do dvou bloků. Dvě hodiny žáci pracují ve fiktivní firmě, kterou zakládají společně s učitelem za spolupráce Centra fiktivních firem v Praze zřízeného pod Národním ústavem vzdělávání. V rámci svých firem žáci provádí všechny základní činnosti jako ve firmě reálné: zakládají svou společnost dle platné legislativy, prostřednictvím emailu komunikují s dodavateli a odběrateli, provádějí nákup, prodej, zpracovávají objednávky, faktury, vybírají a přijímají zaměstnance, zpracovávají mzdovou agendu, vedou účetnictví, připravují propagační materiály. Od skutečného podniku se fiktivní firma liší tím, že nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz, obchoduje se pouze s fiktivním zbožím, výrobky nebo službami.

Výuka probíhá v odborné učebně, která má svým vybavením charakter reálné firmy, je vybavena kancelářským nábytkem, počítači s připojením na internet a tiskárnu. Žáci se střídají v jednotlivých odděleních tak, aby postupně prošli všemi úseky na pracovišti.

Vyvrcholením práce žáků v tomto předmětu je prezentace jejich firem na Regionálním veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí, který každoročně pořádá naše škola. Zúčastňují se ho žáci obchodních akademií z Moravy, Polska a Slovenska. Kromě toho se naši žáci rovněž zúčastňují dalších veletrhů fiktivních firem, např. v Ostravě, Olomouci a také jiných akcí a soutěží.

Náplní druhého bloku s dotací jedna hodina týdně je tvorbu projektů – podnikatelských záměrů. Žáci pracují v 3-5členných týmech. Jejich úkolem je navrhnout inovativní výrobek nebo službu a tento svůj nápad pod vedením vyučujícího rozvinout do podoby podnikatelského záměru. Svůj projekt následně prezentují před porotou z řad vyučujících i odborníků z praxe, a to v českém i anglickém jazyce.

Každoročně se s těmito projekty zapojujeme do mezinárodní soutěže European Business Game (EBG). Vítězný tým reprezentuje školu na evropském finále, které pořádá jedna ze zemí zapojených v soutěži.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah