Environmentální vzdělávání - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Environmentální vzdělávání

O studiu > Výuka předmětů

Environmentální prvky jsou u nás zakotveny v různých předmětech Základy přírodních věd (obor Obchodní akademie), Chemie, Fyzika, Biologie (obor Ekonomické lyceum) a také v ostatních předmětech humanitních i odborných.

Cíle environmentálního vzdělávání

Snahou je vzbudit zájem studentů o své okolí a aktivně je zapojit do sledování a ochrany životního prostředí.

Chceme, aby naši studenti - budoucí ekonomové:
  • získali na základě jednoduchých experimentů, exkurzí a řešených projektů informace o stavu životního prostředí v našem průmyslovém regionu,
  • naučili se pozorovat a zkoumat přírodu,
  • provádět experimenty a měření,
  • následně zpracovávat a vyhodnocovat získané údaje na PC,
  • matematizovat reálné situace,
  • tvořit grafy a diagramy,
  • prezentovat výsledky své práce na EKOkonferencích a dalších soutěžích.

Probíhající akce v rámci EVVO

V rámci environmentální výchovy probíhají během celého školního roku následující akce:
  • laboratorní práce,
  • třídění odpadu, sběr starých baterií a vyřazené elektroniky,
  • šetření energií,
  • péče o zdravé životní prostředí v budově školy, spolupráce s třídními učiteli na zlepšení kulturního prostředí ve třídách,
  • spolupráce s ekologickými sdruženími,
  • práce na ekologických projektech a jejich prezentace na středoškolských ekologických konferencích,
  • účast v ekologických soutěžích,
  • účast ve znalostních soutěžích (např. přírodovědný klokan, olympiády: fyzikální, chemická, ekologická, astronomická),
  • účast ve fotografických soutěžích s přírodovědnou a ekologickou tématikou,
  • příprava aktivit na „Den Země",
  • exkurze atd.

Pořádané exkurze

Zájem žáků o ekologická témata podporujeme řadou zajímavých exkurzí:
  • tepelná elektrárna Dětmarovice,
  • Třinecké železárny,
  • Čistička odpadních vod Ropice,
  • Pivovar Nošovice nebo Ostravar,
  • Planetárium Ostrava,
  • Technopark Dolní Vítkovice,
  • Marlenka Frýdek-Místek,
  • Hyundai Nošovice,
  • aj. podle aktuálních možností

Výuka probíhá v učebnách vybavených interaktivními tabulemi.
V rámci laboratorních prací využíváme moderní digitální měřící systémy.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah