Ekonomika - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Ekonomika

O studiu > Výuka předmětů
Předmět Ekonomika je klíčovým předmětem na naší škole. Tvoří základ pro další odborné ekonomické předměty jako je Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace, Informační technologie, Fiktivní firma a Ekonomický seminář.

Žáci se v hodinách Ekonomiky seznamují s fungováním trhu a základními tržními mechanismy, problematikou podnikání, podniku a jeho majetku. Součástí studia jsou rovněž základy finančního řízení podniku, bankovnictví a pojišťovnictví, marketingu, managementu, vnitřního a zahraničního obchodu a daňového systému ČR.

Výstupem předmětu je schopnost ekonomicky myslet, orientovat se v běžných ekonomických problémech, životních situacích a vytvoření vlastního uceleného hospodářsko-politického názoru.
Studium je doplněno řadou reálných úloh, aplikací a projektů, které řeší studenti s využitím internetových zdrojů.

Absolventi vykonávají ústní maturitní zkoušku z předmětu Ekonomika.

Škola sleduje úroveň znalostí žáků formou srovnávacích testů. Testování žáků z Ekonomiky probíhá ve 4. ročníku.

Pravidelně se zúčastňujeme řady soutěží (např. Finanční gramotnost, Baťova manažerská olympiáda, Marketingové dovednosti, DUEL – Daně, účetnictví, ekonomika a legislativa).

Znalosti a dovednosti získané v hodinách Ekonomiky jsou doplňovány dalšími odbornými ekonomickými předměty jako jsou např. Statistika, Ekonomický seminář, Hospodářské výpočty, Hospodářský zeměpis.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah