ECDL - digitální kvalifikace - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

ECDL - digitální kvalifikace

O studiu > Další vzdělávání studentů

ECDL - Digitální kvalifikace podle mezinárodních standardů

Projekt ECDL (European Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat.
Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL certifikát, který je v rámci Evropské unie doporučen a uznáván jako standard základní počítačové vzdělanosti.
Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy ECDL a aktivně zvládá praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem.

Příprava na ECDL

Znalosti potřebné k získání certifikátu ECDL studenti naší školy získávají průběžně v hodinách předmětu Informační technologie ( INT ). Uchazeč si sám zvolí, zda zkoušky vykoná najednou (doporučuje se po třetím ročníku studia) nebo je bude skládat po částech tak, jak je učivo v průběhu studia probíráno.

Testy ECDL na naší škole

Naše škola splnila všechny podmínky pro získání akreditace testovací místnost ECDL. Škola může testovat své žáky, zaměstnance a také žáky a pedagogické pracovníky jiných škol (v rámci okresu).  Pro získání ECDL Certifikátu je nutné úspěšně absolvovat sedm zkoušek, které se vztahují k jednotlivým modulům .

Škola při testování spolupracuje s testovacím střediskem: VŠB Ostrava - Technická univerzita (Středisko vzdělávání CTC).

Moduly ECDL testované na naší škole:

  • Základy práce s počítačem a správa souborů
  • Zpracování textu
  • Práce s tabulkami
  • Použití databází
  • Prezentace
  • Základy práce s internetem a komunikace
  • Bezpečné používání informačních technologií

Testování probíhá 2x ročně vždy v prvním a druhém pololetí.

Cena testů Kč 2 500,-

Podrobnější informace k ECDL naleznete na www.ecdl.cz.

Kontaktní osoba na škole: Ing. Marian Janik


Napsali o nás:
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah