Aktuality - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Aktuality

O studiu
Školní rok 2020/21

Pasch jede,
tentokrát online
  • Stalo se už tradicí, že na naší škole pořádáme v rámci iniciativy PASCH školení pro vyučující němčiny. Tuto tradici jsme ani v letošním školním roce neporušili. Na přelomu listopadu a prosince se naši pedagogové i učitelé němčiny z jiných regionálních škol účastnili školení, které bylo zaměřeno na aktuální problematiku ve vzdělávání, což je v současnosti výuka online. Ve čtyřech dopoledních blocích usedli vyučující k počítačům a věnovali se praktickému sdílení zkušeností, nabývání nových poznatků a cíleným informacím na přání. Cenné tipy a informace poskytla paní Ulrike Behrendt z Goethe-Institutu Berlín. Mgr. R. Poloková
  • „Když si Calendario pořídíš, nádherné prázdniny si zařídíš!“ Tímto sloganem, který charakterizuje projekt na nový produkt s názvem ZÁBAVNÝ PRÁZDNINOVÝ KALENDÁŘ, se studenti 4. C – Adéla Benková, Marián Bucha a Brigita Fajová prezentovali v ekonomicko-účetní soutěži DUEL. Toto tradiční ekonomické klání pořádá společně Katedra účetnictví a daní,  Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB-TU  Ostrava. Vzhledem ke stávající situaci měla soutěž on-line podobu a konala se v pátek 27. 11. 2020. Soutěže se zúčastnili studenti z pěti středních škol. Museli prokázat znalosti a dovednosti ve vypracování podnikatelského záměru, řešení případných studií, testů z ekonomiky, účetnictví a financí. Po sečtení bodů ze všech kategorií obsadili studenti naší školy krásné 2. místo. Studentům maturitního ročníku gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Ing. P. Otipková
Snímek
Vnitřní klid
  • V rámci projektu PASCH jsme se zúčastnili fotografické soutěže Malé štěstí.
Naši studenti se umístili mezi prvními patnácti soutěžícími, obsadili třetinu oceňovaných míst, konktétně:
12. místo získala Anežka Pawerová se snímkem Láska,
10. místo Eliška Byrtusová se snímkem Pes a jeho míč,
7. místo Jana Babková se snímkem Pocit štěstí,
6. místo Michell Ivana Krell se snímkem Nejlepší přátelé.
Krásné 3. místo získala Miriam Szlibnerová se snímkem Vnitřní klid.
Všechny vítězné fotografie si můžete prohlédnout.
Mgr. R. Poloková
  • Německý časopis KLICK z pohledu lektora: Ve dnech 1. 11. – 7. 11. 2020 jsem měla možnost zúčastnit se placené stáže na Workshopu redaktorů německého časopisu KLICK. Tento workshop, konaný za normálních okolností každoročně v Berlíně, se letos odehrál v online prostředí. Já sama jsem se jako tehdy redaktor nováček tohoto workshopu zúčastnila na podzim roku 2018, a své účasti jsem opravdu nelitovala. Dal mi toho totiž nejen mnoho již tenkrát, ale od té doby ještě spoustu dává. Díky své aktivitě a zájmu o tento projekt jsem se totiž o dva roky později mohla stát jeho Tutorem. To pro mne znamenalo nejen finanční odměnu, ale především neskutečnou zkušenost. Vyzkoušela jsem si, jaké to je, stát v dnešní době (při online výuce) v pozici učitele, a na základě této zkušenosti mohu říct, že to opravdu není jednoduché. Skupina, kterou jsem měla na starosti, složená z Lotyšky, Maďara a Slovenky, mi ale nakonec mou práci patrně ulehčila svým elánem, pílí a zájmem. Nakonec velice děkuji Goethe Institutu, za to, že mi tuto možnost poskytl. Líbí se mi, že dokážou ocenit Vaši práci a poděkovat za ni. Barbora Heczková, 4. A
  • Vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže O nejlepší školní časopis Moravskoslezského kraje roku 2020 proběhlo za zvláštních opatření v sále Knihovny Třinec. Měli jsme možnost si prohlédnout časopisy jiných škol, ale osobní kontakt účastníků byl vyloučen. Následoval virtuální přenos workshopu školitele Vojty Bruka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně na téma Dezinformace v éře Covid-19. Byla probírána zajímavá témata, např. co je to hoax, fake news, jestli je Covid-19 čínská nebo americká zbraň, zda je testování na Covid-19 podvod a jiné konspirační teorie. Poté došlo na předávání cen a diplomů. Z celkového počtu 20 časopisů /v kategorii střední školy/ se náš časopis MATES umístil na 3. místě. Děkujeme našemu redakčnímu týmu a paní učitelce Lence Schajerové. Pozn. redakce: Vojta Bruk - absolvent politologie a bezpečnostních a strategických studií Masarykovy univerzity v Brně, kde společně se skupinou studentů založil projekt Zvol si info. Už je nebavilo, jak se chytré mozky plní (dez)informacemi, a tak sepsali Surfařův průvodce po internetu, který má čtenářům posloužit jako jednoduchý návod na život ve světě médií a sociálních sítí. Má za sebou mnoho přednášek pro školy i veřejnost a za své osvětové úsilí spolu s dalšími členy týmu v roce 2017 obdrželi cenu Gratias Tibi, kterou uděluje Člověk v tísni, a letos i Cenu rektora Masarykovy univerzity.

  • 30.9.2020 proběhla ve škole charitativní akce Liga proti rakovině. Bylo vybráno krásných 2 775 Kč. Všem, kteří přispěli děkujeme za podporu.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah