Adaptační kurz - OA Český Těšín

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace
Přejít na obsah

Adaptační kurz

O studiu > Pravidelné akce

K čemu adaptační kurz slouží

Tento kurz probíhá každoročně v prvním zářijovém týdnu nového školního roku pro žáky 1. ročníků, a to v rámci Minimálního preventivního programu.

Adaptační kurz pomáhá žákům přizpůsobit se novému prostředí, seznámit se s novými spolužáky. Žáci si procvičí sociální schopnosti (schopnosti komunikovat, diskutovat, pracovat v týmu apod.).

Obsah adaptačního kurzu

Adaptační kurz je třídenní. Jednotlivé aktivity probíhají v prostorách školy a jejím nejbližším okolí formou přednášek, besed, kolektivních her. Oblíbenou součástí adaptačního kurzu jsou kontaktní hry v tělocvičně pod vedením zkušeného učitele tělesné výchovy nebo dopoledne na bowlingu, kde si žáci nenásilnou a hravou formou vytvářejí sociální vazby v nové třídě. Dále jsou žáci seznámeni s primární prevencí na škole, s formami a metodami učení /úskalí přechodu ze ZŠ na SŠ/, je jim doporučen režim dne, zdůrazněna nutnost sportovních aktivit v životě mladého člověka. Třída si stanovuje vlastní pravidla pro správné fungování školního kolektivu.

Mimoškolními lektory jsou pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Těšíně, případně AVE Centra Český Těšín, které diskutují se studenty o mezilidském soužití a o nebezpečí spojeném s užíváním a distribucí návykových látek.

Sami žáci hodnotí kurz jako přínosný, zajímavý a užitečný. Hlavní pozitiva spatřují ve vzájemném poznání, stmelení nového kolektivu a získání užitečných informací zábavnou formou.
Kontaktní údaje
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE, Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
e-mail: info@oact.cz
IČO: 60337320
Dat. schránka: cuafdj4
______________________________

Obchodní akademie Český Těšín je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Návrat na obsah