Veletrh FIF - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Veletrh FIF

O studentech > Významné soutěže

Vyvrcholením práce žáků v odborném předmětu „Fiktivní firma" je jejich prezentování ve škole, na regionálních, celostátních a mezinárodních akcích a soutěžích.

Naše škola každoročně, díky finanční podpoře města Český Těšín, pořádá od školního roku 1995/96 „Regionální veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí". Zúčastňují se ho žáci středních škol z Moravy, Polska a Slovenska.

Na veletrzích fiktivních firem pravidelně probíhá řada soutěží. Nejtypičtějšími jsou:  
  • o nejlepší stánek,
  • o nejlepší katalog,
  • o nejlepší elektronickou prezentaci,
  • o nejlepší mluvenou prezentaci za doprovodu IT nástrojů aj.

V souvislosti s veletrhy fiktivních firem si žáci především procvičí:
  • zpracování marketingových nástrojů,
  • komunikaci se zákazníky,
  • veřejné vystoupení a prezentování svých vědomostí,
  • vystavování účetních dokladů,
  • zaúčtování přijatých účetních dokladů a peněz,
  • práci pod tlakem,
  • komunikaci v cizím jazyce.


Již 24. ročník se koná 26. 3. 2019. Pozvánka, přihláška, propozice
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah