Ochrana osobních údajů - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Ochrana osobních údajů

O škole
Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Sokola-Tůmy 402/12, 737 01 Český Těšín, IČ: 60337320 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje správce zpracovává pouze pro nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování. Podrobnosti.
 
 • Pokud správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
   • požadovat od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
   • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
   • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné);
   • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
   • vznést námitku proti zpracování osobních údajů správcem;
   • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/poskytla správci;
   • podat stížnost dozorovému orgánu.
            
 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován zřizovatelem:
 
Název: F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a. s.
IČ:      25884646
Sídlo:  Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
Kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Měchová
Telefon: 736 218 480     
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah