Matematika - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Matematika

O studiu > Výuka předmětů
Povinná výuka

Výuka matematiky na obou oborech zahrnuje celý rozsah středoškolské látky srovnatelný s gymnázii (OA - 12 hodin, EL -14 hodin). Matematika na oboru obchodní akademie je podpořena výukou dalších předmětů, a to hospodářskými výpočty v 1.ročníku a statistikou ve 3. ročníku.

Volitelné semináře

Ve 4. ročníku si žáci volí jeden ze dvou seminářů – matematický nebo společenskovědní.
Obsah seminářů se liší. Zatímco na oboru obchodní akademie (2 hodiny) je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce z matematiky, v ekonomickém lyceu (2 hodiny) se žáci seznamují se základy diferenciálního počtu (tzv. vyšší matematikou) pro snadnější přechod na vysoké školy ekonomického a technického směru.

Nepovinné semináře

Ve 3. a 4. ročníku si žáci mohou podle zájmu vybrat nepovinný seminář "Diferenciální a integrální počet" (určen hlavně pro žáky oboru obchodní akademie) nebo seminář  
"Příprava k přijímacím zkouškám na VŠ". Tyto semináře se otevírají při dostatečném počtu zájemců.
Naší snahou je co nejlépe připravit naše žáky nejen k maturitní zkoušce, k přijímacímu řízení, ale i k budoucímu studiu na vysoké škole.

Soutěže

Naši žáci se pravidelně zúčastňují nejrůznějších matematických a logických soutěží, např.:
    • Celostátní matematická soutěž pro SOŠ
    • Logická olympiáda
    • Matematický klokan
    • Sudoku
    • Pišqworky
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah