Fiktivní firma - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Fiktivní firma

O studiu > Výuka předmětů
Popis předmětu Fiktivní firma

    • je odborným předmětem, který je specifickou formou skupinového vyučování pro žáky 3. ročníků oboru obchodní akademie, simuluje fungování skutečné firmy,
    • připravuje tak žáky na jejich budoucí povolání v tržní ekonomice - ve sféře výrobní, obchodní, poskytování služeb, aj.,řídí se platnou legislativou a podává své návrhy na reálných formulářích, provádí všechny základní činnosti jako ve firmě reálné: nákup,  prodej, skladování, komunikace s dodavateli a odběrateli, zpracování objednávek a faktur, výběr a příjem zaměstnanců, jejich odměňování a evidence, marketing, účetnictví a další,
    • liší se od skutečné firmy v tom, že nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz,
    • fiktivní firmu zakládají žáci společně sčitelem za spolupráce Centra fiktivních firem v Praze.

Výuka předmětu Fiktivní firmy
Výuka probíhá v odborné učebně, která svým vybavením má charakter reálné firmy - kancelářský nábytek, počítače s připojením na Internet. Žáci se střídají v jednotlivých útvarech tak, aby postupně prošli všemi úseky na pracovišti. Pracuje se s originálními doklady z praxe, avšak s fiktivním zbožím, službami a fiktivními penězi. Hlavním smyslem fiktivních firem je integrace učiva odborných předmětů (ekonomiky, účetnictví, obchodní korespondence, výpočetní techniky a cizích jazyků) a jejich praktické využití. Korespondence může být realizována E-mailem.

Cíl předmětu
Cílem vyučovacího předmětu je využít teoretické znalosti a vědomosti žáků získaných ve všech odborných předmětech k provádění základních praktických činností při zakládání, provozování a likvidaci podniku.

Vyvrcholením práce žáků v odborném předmětu "Fiktivní firma" je především jejich prezentace na "Regionálním veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí", který každoročně pořádá naše škola. Zúčastňují se ho žáci obchodních akademií z Moravy, Polska a Slovenska. Kromě toho se naši žáci rovněž zúčastňují "Celostátního mezinárodního veletrhu FIF v Praze" a jiných akcí a soutěží.
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah