Ekonomické lyceum - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Ekonomické lyceum

O studiu > Studijní obory
78-42-M/02

2. - 4. ročníky

1. ročník
  • Učební plán
  • Školní vzdělávací program
  • Odborná praxe ve firmách

Popis oboru:

Ekonomické lyceum je obor, který připravuje budoucí absolventy hlavně k dalšímu vysokoškolskému studiu. Svou koncepcí tento obor stojí mezi gymnáziem a obchodní akademií. Absolventi tak získají značný všeobecný přehled, a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd.

Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. Při přímém nástupu do praxe je absolvent ekonomického lycea schopen rychle se orientovat a zapracovat. Získané vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti všeobecného vzdělání a základů obecně odborného ekonomického vzdělání k tomu vytvářejí vhodné předpoklady. Absolvent může vykonávat dílčí analytické, organizační, administrativní, sekretářské, poradenské a další činnosti ve firmách, ve službách, v cestovním ruchu, v organizacích veřejné správy apod. Jedná se např. o následující činnosti: zpracování podkladů k provádění účetních uzávěrek, statistickou a rozborovou činnost, vedení evidence zaměstnanců a majetku, vedení daňové evidence, zajišťování informačního a poradenského servisu v obchodu a cestovním ruchu, zajišťování odborných administrativně technických činností, příprava a organizace společenských setkání, konferencí a významných shromáždění, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, příprava podkladů na obchodní jednání, komplexní zpracování marketingového průzkumu a další.

V novém školním vzdělávacím programu (ŠVP) byla stanovena náplň jednotlivých předmětů na základě MŠMT schválených RVP, nároků státní maturitní zkoušky a požadavků profilové maturitní zkoušky.

Vzdělávání má 3 pilíře: jazykové, IT a ekonomické. Ve všech je možné se připravit k získání mezinárodně uznávaných certifikátů (FCE, Zertifikat Deutsch, ECDL, psaní na PC a obchodní korespondence), které představují konkurenční výhodu při získávání zaměstnání nebo třeba i brigád při studiu.

V rámci tohoto oboru jsou vyučovány předměty přírodovědného základu - fyzika, chemie, biologie. Žáci tak získávají znalosti z oblastí technických a technologických procesů, které jsou schopni posuzovat a vyhodnocovat z pohledů ekonomických i ekologických. Pro výuku slouží interaktivní učebny a řada pomůcek pořízených z grantů a projektů.
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah