Debatní klub - OA Český Těšín

Přejít na obsah

Debatní klub

O studentech

A.J.Toynbee:
„ Účelem debatování je učit se, ne vítězit. Či spíše učení se je jediným vítězstvím, které má smysl."


Na naší škole pracuje debatní kroužek, který se věnuje umění debatování. Studenti se učí všímat si okolního světa a mělo by je to vést k tomu, aby se snažili změnit svět k lepšímu. Debatování rozvíjí  samostatné myšlení, napomáhá osvojování a prohlubování znalostí, vychovává k zodpovědnosti a toleranci.

Pravidelně se zúčastňujeme debatních pohárů v rámci kraje i republiky. Studenti mohou debatovat jak v českém, tak i v anglickém jazyce, můžeme se zapojit i do Romské debatní ligy a máme možnost zúčastnit se debatních akcí v rámci celé Evropy (Turecko, Slovinsko, Německo, apod).

Pro studenty obchodní akademie je debatování velkým přínosem pro jejich budoucí profesi. Učí se vyjadřovat své názory, obhajovat je, správně argumentovat v jakékoli situaci a získávají velké znalosti v oblasti politiky, ekonomiky a společenských věd, což se jim později hodí pro přijímací pohovory na vysoké školy. Pokud proniknete blíže do debatování, tak vás to opravdu chytne, začne vás to bavit a každý si sbírá body, které jsou uveřejňovány v Greyboxu na internetových stránkách Asociace debatních klubů (ADK).
Kontakt
___________________________
OBCHODNÍ AKADEMIE Č. Těšín, p.o.
Sokola-Tůmy 402/12
737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 649
info@oact.cz
______________________________
©2018
Návrat na obsah